0
proizvoda u Vašoj korpi
dizajn-i-kriza-design-and-crisis
-5%

Dizajn i kriza = Design and crisis

Hošić Irfan

Cijena: KM
Redovna cijena: 19,00 KM
Dodaj u korpu

 

Publikacija Dizajn i kriza zbornik je naučnih radova koji ocrtava poziciju, ulogu i značaj industrijskoga dizajna u specifičnim prilikama popraćenim društvenim prekidima, socijalnim diskontinuitetima i političkim lomovima. Pritom se prvenstveno misli na trusno područje Zapadnoga Balkana koje je u zadnjih nekoliko decenija bilo poprištem različitih, međusobno oprečnih i konceptualno neusklađenih privrednih tokova – od samoupravnog socijalizma iz druge polovine 20. vijeka, kroz ratni profiterizam i humanitarizam tokom 1990-ih, sve do liberalnog kapitalizma danas. Pored tematskih težišta koja su markirana “labuđim pjevom” iz socijalističkoga perioda, etničkim čišćenjem i genocidom tokom devedesetih te trajnom krizom koja je iz toga proizišla i traje sve do danas, publikacija Dizajn i kriza sadrži radove koji promišljaju dizajnerske procese u dihotomiji između prošlosti i sadašnjosti s laganim fokusom na Bosnu i Hercegovinu, ali i neke primjere iz širega konteksta. Navedeni vremenski i prostorni okvir poslužio je kao istraživačka pozicija za proučavanje razvoja oblikovne kulture i njenih utilitarnih i komunikacijskih aspekata, koja je u određenim trenucima zavisila od centralizirane industrijske proizvodnje u socijalizmu, rudimentarnog i improviziranog oblikovanja tokom rata, i dizajnerskog pluralizma u vremenu kapitalizma. Publikacija sadrži tekstove autora i autorica: Asim Đelilović, Irfan Hošić, Claudia Zini, Aida Abadžić Hodžić, Iva Kostešić i Feđa Vukić, Koraljka Vlajo, Petra Černe Oven i Barbara Predan, Katarina Nine Simončič.

 

Publikacija je objavljena uz pomoć Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine a njen urednik je Irfan Hošić. Grafičko oblikovanje potpisuje dizajner Adnan Suljkanović. Svi tekstovi su na bosanskom i engleskom jeziku.


Proizvod je dostupan: DA
Izdavač: Buybook
Prevod sa: Lejla Efendić Kuduz, Senada Kreso, Željka Miklošević
Urednik Irfan Hošić
ISBN: 9789958304750
ISBN HR: 9789538226397
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 229
Težina: 564
Tip uveza: meki

O autoru

Irfan Hošić je doktorirao na odsjeku za Povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. Područje njegovog istraživanja su umjetnost, moda i dizajn u kontekstima obilježenim krizom. Dobitnik je novinarske nagrade koju dodjeljuje BIRN (Balkan Investigative Reporting Network, Beograd) 2012. godine. Irfan Hošić je kustos Paviljona Bosne i Hercegovine na 55. Bijenalu u Veneciji (2013) pod nazivom Vrt Uživanja umjetnika Mladena Miljanovića. U akademskoj 2013/2014. godini boravio je kao predavač na Stamps School of Art and Design na University of Michigan (SAD) a u 2018/2019. na College of Arts and Sciences na Florida Gulf Coast University (SAD). Dobitnik je stipendije Basileus za desetomjesečni postdoktorski istraživački boravak na Univerzitetu u Gentu (Belgija) u 2014. godini gdje je radio na temi "Umjetnost i terorizam". Dobitnik je Weiserove stipendije za boravak na University of Michigan u septembru 2015. godine radeći na projektu “Slika krize" i Green Tech stipendije za istraživački boravak na University of Paderborn (Njemačka) u 2017. godini za projekat “Umjetnost i moda". Tokom 2019/2020. godine je kao dobitnik stipendije Fulbright boravio na College for Creative Studies i Wayne State University u Detroitu (SAD) upoređujući kulturno-umjetnički kontekst Sarajeva i Detroita. Osnivač je Fondacije Revizor (2016) i pokretač Centra za savremenu kulturu KRAK u Bihaću (2018). Autor je knjige Iz/van konteksta (Connectum, Sarajevo 2013.) i nomadskog fanzina Revizor (2018/2019) te niza izložbenih publikacija, zbornika radova i drugih tekstova. Hošić je nastavnik na Tekstilnom odsjeku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću gdje predaje Historiju umjetnosti, Modernu umjetnost i dizajn, Teoriju dizajna i forme. Bavi se likovnom kritikom i kustoskim radom.

 

Više informacija