0
proizvoda u Vašoj korpi
drzava-uvod-izbor-tekstova-komentari-podsjetnik
Akcija

Država: uvod, izbor tekstova, komentari, podsjetnik

Campus

Cijena: KM
Dodaj u korpu

Biblioteka Campus, nezaobilazna za studente filozofije, sociologije, prava, ekonomije i političkih nauka, donosi izabrane naslove poznate francuske serije Corpus (Garnier-Flammarion).Zamišljena je kao antologija najvažnijih tekstova o odabranim temama (Država,Demokratija, Liberalizam, Pravo…) od Platona i Aristotela preko Spinoze i Kanta do Rawlsa i Habermasa. Svi tekstovi su predstavljeni, prethodi im obuhvatan Uvod, a u Podsjetniku su sažeto objašnjeni najvažnije pojmovi.

 

Izbor tekstova i komentari Atila Özer

1. Država, upravni aparat društva (Aristotel, Hobbes, Montesquieu, Weber, Schmitt, Arendt, Weil)

2. Kontraktualizam i esencijalizam (Spinoza, Locke, Rousseau, Hegel, Engels)

3. Sloboda, pravda i država blagostanja (Platon, Tpcqueville, Mill, Popper, Rawls)

4. Pravna država (Kant, Buchanan, Hayek)

5. Nužno uzmicanje države (Nietzsche, Nozick, Rothbard)


Proizvod je dostupan: DA
Izdavač: Rabic
Biblioteka: Campus
Prevod sa: Haverić Tarik
ISBN: 9958703440
Godina izdanja: 2003
Broj stranica: 224
Težina: 150
Tip uveza: meki