0
proizvoda u Vašoj korpi
pravo-uvod-izbor-tekstova-komentari-podsjetnik
Akcija

Pravo: uvod, izbor tekstova, komentari, podsjetnik

Campus

Cijena: KM
Dodaj u korpu

Biblioteka Campus, nezaobilazna za studente filozofije, sociologije, prava, ekonomije i političkih nauka, donosi izabrane naslove poznate francuske serije Corpus (Garnier-Flammarion).Zamišljena je kao antologija najvažnijih tekstova o odabranim temama (Država,Demokratija, Liberalizam, Pravo…) od Platona i Aristotela preko Spinoze i Kanta do Rawlsa i Habermasa. Svi tekstovi su predstavljeni, prethodi im obuhvatan Uvod, a u Podsjetniku su sažeto objašnjeni najvažnije pojmovi.

 

Izbor tekstova i komentari Frédéric Rouvillois

 

1. Temelji prava (Aristotel, Epikur, Ciceron, Toma Akvinski, Grotius, Pascal, Hobbes, Spinoza, Hauriou, Rawls)

2. Raspoznavanje norme (Kant, Jegel, Carré de Malberg, Schmitt, Hart)

3. Dinamike primjene (Platon, Domat, Montesquieu, Rousseau, Kelsen, Hayek, Perelman)


Proizvod je dostupan: DA
Izdavač: Rabic
Biblioteka: Campus
Godina izdanja: 2004
Broj stranica: 229
Težina: 150
Tip uveza: meki