0
proizvoda u Vašoj korpi
trpeljivost-uvod-izbor-tekstova-komentari-podsjetnik
Akcija

Trpeljivost: uvod, izbor tekstova, komentari, podsjetnik

Campus

Cijena: KM
Dodaj u korpu

Biblioteka Campus, nezaobilazna za studente filozofije, sociologije, prava, ekonomije i političkih nauka, donosi izabrane naslove poznate francuske serije Corpus (Garnier-Flammarion).Zamišljena je kao antologija najvažnijih tekstova o odabranim temama (Država,Demokratija, Liberalizam, Pravo…) od Platona i Aristotela preko Spinoze i Kanta do Rawlsa i Habermasa. Svi tekstovi su predstavljeni, prethodi im obuhvatan Uvod, a u Podsjetniku su sažeto objašnjeni najvažnije pojmovi.

 

Izbor tekstova i komentari Julie Saada-Gendron

 

1. Pravovjerje i krivovjerje (Toma Akvinski, Thomas Moore, Erazmo, Castellion, Bossuet, Basnage de Beauval, Locke)

2. Trpeljivost i tumačenje Sv. Pisma (Spinoza, Augustin, Bayle)

3. Prava savjesti, dužnosti uma (Bayle, Kant, Lessing, Voltaire)

4. Prava vladara, prava podanika: javno i privatno (Locke, Bayle, Rousseau, Mill)

5. Sloboda mišljenja, sloboda govora i trpeljivost (Spinoza, Hélvetius, Rabaut Saint-Étienne, Deklaracija o pravima čovjeka)

6. Dvosmislenosti trpeljivosti (Rawls, Nagel, Walzer, Lévi-Strauss, Strauss, Gramsci)


Proizvod je dostupan: DA
Izdavač: Rabic
Biblioteka: Campus
Prevod sa: Haverić Tarik
ISBN: 995870367X
Godina izdanja: 2005
Broj stranica: 225
Težina: 150
Tip uveza: meki