0
proizvoda u Vašoj korpi
arhitektonske-konstrukcije

Arhitektonske konstrukcije

Principi, sistemi i materijali

Edin Jahić

NIJE DOSTUPAN
Proizvod trenutno nije dostupan

"Manuskript univerzitetskog udžbenika..., obuhvata skoro cjelokupnu materiju koja se na fakultetima arhitekture predaje kroz jedan ili više predmeta.

...autor predstavlja arhitektonske konstrukcije u cjelini, definirajući široku lepezu pojmova o arhitekturi i arhitektonskim konstrukcijama, kao i mjesto i ulogu arhitektonskih konstrukcija u kompleksnim strukturama objekata." (Hadrović)


"...knjiga je sadržajno sustavno koncipirana i u potpunosti odgovara edukaciji nastave u području arhitektonskih konstrukcija, a sadrži sve relevantne elemente za upoznavanje s materijalima, građevnim dijelovima, sklopovima, konstrukcijama i procesom građenja zgrade.

Knjiga je vrijedna i zbog općeg manjka slične suvremene literature na ovom i sličnim govornim područjima. Prema uobičajenom nastavnom opsegu u području obrazovanja studenata sveučilišta iz područja arhitektonskih konstrukcija, procjenjuje se približno 90 do 100 procentna pokrivenost nastavne građe." (Bertol-Vrček)


Proizvod je dostupan: NE
Izdavač: IUS
ISBN: 9789958896156
Godina izdanja: 2013
Broj stranica: 664
Težina: 1812
Tip uveza: tvrdi