0
proizvoda u Vašoj korpi
tata-sta-su-andeli

Tata, šta su anđeli?

s ćerkom o slobodi

Dubljević Radonja

Cijena: KM
Dodaj u korpu

Knjiga „Tata šta su anđeli“, poznatog advokata i publiciste dr Radonje Dubljevića, koja uprkos naslovu nema nikakvu korelaciju sa religijom već je reč o univerzalnom sukobu između političkog poretka i čovekove slobode. U knjizi su obuhvaćeni tekstovi ovog autora objavljivani u periodu od 1999. do 2015. godine u srpskim i crnogorskim listovima Danas, Republika, Pobjeda i Crnogorski književni list. Pozivajući se na množinu autora i njihovih teorija od Hobsa i Mila do Habermasa i Zaumana, autor dokazuje da i stari i novi autori smatraju da legitimnost svake vlasti zavisi od razrešavanja odnosa između slobode i političkog poretka. To razrešenje mora biti u korist slobode ako se želi puna legitimnost vlasti. Poredak je legitiman ako afirmiše sistem vrednosti u čijem je središtu sloboda. Sloboda postavlja izvesne zahteve pred političku vlast. To znači da vlast nije legitimna na osnovu same činjenice da postoji i da je obezbedila poslušnost građana, već se njeni akti cene, na primer, i na osnovu činjenice da li je sloboda izražavanja mišljenja, kao osnovna sloboda koja je uslov drugih sloboda i prava čoveka, priznata i ostvarena ili ne. Nakon svakog teksta sledi razgovor sa ćerkom. Sama tema razgovora istovremeno je tema teksta. Razgovor sa ćerkom je zapravo fina i potpuna literarna forma, čija je funkcija da bude svojevrsni uvod u složenu materiju koja se u tekstu obrađuje stručnim, ali ipak razumljivim jezikom i za one koji nisu pravnici. Dubljevićeva knjiga predstavlja nov doprinos našoj političko-pravnoj teoriji. Pisana popularnim stilom, svakako će naići na pozitivan prijem osim kod naučno-stručne i kod najšire čitalačke publike.


Zlatoje Martinov


Proizvod je dostupan: DA
Izdavač: Most Art
ISBN: 9788680640389
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 261
Težina: 260
Tip uveza: meki