0
proizvoda u Vašoj korpi
vox-balcanica

Vox Balcanica

Vignjević Tijana

Cijena: KM
Dodaj u korpu

Vox Balcanica je zbirka balkanskih tradicionalnih pjesama harmoniziranih i priređenih za ženski ansambl ili hor.

 

Aranžmani su pisani namjenski za Ženski vokalni ansambl Corona iz Sarajeva, pa su kreirani prema glasovnim moćima i opsezima članica ansambla.  Sve vas, koji odlučite neki od aranžmana iz ove zbirke oživjeti sa svojim horom ili ansamblom, pozivam da pisani materijal smatrate tek polaznom osnovom, a ne svetim slovom. Svaki aranžman traži vaš lični pečat, vašu interpretaciju, vaš izričaj, tradicijske ukrase i slobodu. Ovi aranžmani od ansambla do ansambla, od hora do hora, mogu zvučati potpuno drugačije. Slobodno transponirajte aranžman, ukoliko vam ovdje napisana intonacija ne odgovara, birajte tempo po vlastitom osjećaju, gradite svoju dinamiku. Sve što je ovdje napisano tek je smjernica uz čiju pomoć ćete stvoriti vlastitu zvučnu sliku. Ansambl Corona silno uživa izvodeći ove aranžmane, pa se nadam da ćete i vi.Najvažnije je da pjevate. Znam da je teško voditi ansambl i da se ponekad čini sizifovski, ali ne posustajte i ne odustajte. Moć muzike je magična. A vi to već znate, čim u ruci držite ovu zbirku.

 

Sretno!

 

Tijana Vignjević

Sarajevo, decembar 2020


Vox Balcanica is a collection of Balkan tradi_onal songsharmonized and arranged for a women's ensemble or choir. The arrangements were written for the Female Vocal Ensemble Corona from Sarajevo, therefor they were created according to the vocal powers and ranges of the ensemble members. I invite those of you who decide to bring some of the arrangements from this collec_on to life with your choir or ensemble, to consider the written material only as a star_ng point, not a holy scripture. Each arrangement requires your personal touch, your interpreta_on, your expression, tradi_onal ornaments and freedom. These arrangements may sound completely differently from ensemble to ensemble, from choir to choir. Feel free to transpose the arrangement if the written pitch does not suit your group, choose the tempo by your own feeling, build your own dynamics. Everything that is written here is just a guideline to help you create your own sound image. The Coronaensemble enormously enjoys performing these arrangements and I hope you will too. The most important thing is to keep singing. I know that runing an ensemble is hard and some_mes it seems Sisyphean, but do not falter and do not give up. The power of music is magical. However, you already know that, since you're holding this collec_on in your hand.

 

Good luck!

 

Tijana Vignjević

Sarajevo, December 2020

 

“Dvanaest aranžmana iz osam specifičnih tradicijskih konteksta daju sliku muzičkog Balkana, ovaj put pretočenu direktno na notni papir i time učinjenu svima dostupnom za kreativni rad, izvođenje i inspiraciju.”

dr. Esma Cerkovnik

 

„Vignjević je potpuno slobodna u traganju za jedinstvenom zvučnom bojom kako bi dočarala specifičnu emociju svake pjesme... Na sreću muzičkih profesionalaca i amatera, dirigentica Vignjević je, odlučivši dio obimnog repertoara Ansambla Corona podijeliti i javnosti učiniti dostupnim i putem printanog medija, obogatila izuzetno malobrojnu literaturu ovog tipa u Bosni i Hercegovini danas.“

dr. Fatima Hadžić

 

„Napisati dvanaest  aranžmana za vokalni ansambl predstavlja pravi izazov za svakog muzičara. No, napisati dvanaest posebnih i dobro osmišljenih aranžmana može samo neko ko dobro poznaje izvođačko tijelo, posjeduje vlastitu senzibilnost i muzikalnost za melodiju, primjenjujući svoje muzičko znanje,  stvarajući novi moderni, a istovremeno uhu ugodan, muzički doživljaj.“  

prof. Branka Vidović

 

„Aranžmani su krasni. Efektni i muzikalni! Sjajno!!!“

prof. Ranko Rihtman

 

„Sve vas, koji odlučite neki od aranžmana iz ove zbirke oživjeti sa svojim horom ili ansamblom, pozivam da pisani materijal smatrate tek polaznom osnovom, a ne svetim slovom.“

Tijana Vignjević

                                   

Pogledajte nekoliko prvih stranica

Vox Balcanica.pdf

 

Proizvod je dostupan: DA
Izdavač: Buybook
ISBN: 9790901550902
ISBN HR: 9790901370807
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 47
Težina: 150
Tip uveza: meki

O autoru

Tijana Vignjević rođena je i odrasla u Sarajevu gdje je završila studij dirigovanja na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu 2001. godine, u klasi profesora Teodora Romanića, a postdiplomski studij iz orkestarskog dirigovanja na Univerzitetu za muziku i scenske umjetnosti u Beču, 2014. godine, u klasi profesora Uroša Lajovica. Usavršavala se na majstorskim klasama kod Gianluigija Gelmettija (Italija), Tamare Brooks (USA), Ernsta Schellea (Švicarska), Colina Mettersa (Velika Britanija).

 

Dirigentica je ženskog vokalnog ansambla Corona od 1997. godine. Od 2002. godine zaposlena je kao profesorica orkestra u Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo, a 2007. godine ponovno pokreće amaterski mješoviti hor u Akademskom kulturnom centru Univerziteta u Sarajevu Seljo.  Sa ansamblom Corona, mješovitim horom Seljo i orkestrom Srednje muzičke škole Sarajevo osvojila je brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

 

Čest je predavač na muzičkim radionicama u BiH i inostranstvu (USA, Holandija, Slovenija). Radila je na brojnim teatarskim ostvarenjima (Narodno pozorište Sarajevo, Bosansko narodno pozorište Zenica, Kamerni teatar 55, Sarajevski ratni teatar  SARTR, Ulysses teatar  Hrvatska, Lutkarski studio Sarajevo, Pozorište mladih Sarajevo), nekoliko filmskih i konceptualnih projekata (Venecijanski bijenale) kao dirigentica, korepetitorica, muzička saradnica, kompozitorica i aranžerka.

 

Kao dirigentica je sa orkestrima i horovima nastupala u BiH i zemljama regiona, te Francuskoj, Njemačkoj, Tunisu, Bugarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Austriji, Italiji.  Od ranih godina uključena je u humanitarni i volonterski rad, promovirajući mir, poštivanje ljudskih prava i jačanje veza među ljudima putem umjetnosti, prvenstveno muzike.

Autor fotografije: Dženat DrekovićViše informacija